Binnen Steinvert hebben wij (vzw Begralim en vzw zorgteam De Levensboom) ook de ambitie om voor de 75+ Stevoortenaar een aanbod uit te werken. Een deel van het (vrijetijds)aanbod dat Begralim en het zorgteam organiseert voor de inwoners van Steinvert wordt opengesteld voor de thuisverblijvende 75 plusser. Eén en ander zal gebeuren in nauw overleg met de bestaande voorzieningen en organisaties die vandaag reeds in Stevoort aanwezig zijn. De uitrol van het zorgservicepunt is voorzien voor het najaar 2018. Heb je interesse, ideeën of vragen hierover?
Laat het ons weten via deze pagina.